ТУК МОЖЕ ДА Е ВАШАТА РЕКЛАМА
Натиснете ТУК за повече информация!
Европейски тест за интелигентност
брой прочитания: 42805    брой решавания: 0

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ТОЗИ САЙТ В INFO.BG След привършването на теста няма да ви се изчисли коефициент на интелигентност а само ще се визуализират правилните резултати. Тестът е взет от адрес http://cech.cesnet.cz/IQ/IQ-test-e.html, като са извършени съвсем леки промени по въпросите! Време за решаването му - 20 минути!

РАЗДЕЛ 1. (1-8) Добавете буквата или числото, което следва логически?
1) А, Г, Ж, Й,
2) 1, 3, 6, 10,
3) 1, 1, 2, 3, 5,
4) 21, 20, 18, 15, 11,
5) 8, 6, 7, 5, 6, 4,
6) 65536, 256, 16,
7) 1, 0, -1, 0,
8) 3968, 63, 8, 3,


РАЗДЕЛ 2. (9-15) Допълнете липсващото поле в левия квадрат!

9.
a)
c)
b)
d)


10.
a)
c)
b)
d)

11.
a)
c)
b)
d)

12.
a)
c)
b)
d)

13.
a)
c)
b)
d)

14.
a)
c)
b)
d)

15.
a)
c)
b)
d)

РАЗДЕЛ 3. (16-25) От колони A,B,C,D вдясно, изберете графиката, която според вас следва в редицата!

16.
  a) b) c) d)


17.
  a) b) c) d)

18.
  a) b) c) d)

19.
  a) b) c) d)

20.
  a) b) c) d)

21.
  a) b) c) d)

22.
  a) b) c) d)

23.
  a) b) c) d)

24.
  a) b) c) d)

25.
  a) b) c) d)

РАЗДЕЛ 4. (26-29)На всеки ред липсват по две фигури. Изберете по две, от фигурите вдясно, които според вас липсват!
26.
  a) b) c) d) e)


27.
  a) b) c) d) e)

28.
  a) b) c) d) e)

29.
  a) b) c) d) e)

РАЗДЕЛ 5. (30-33)На всеки ред липсва по една фигура. Изберете, коя от фигурите вдясно липсва в редицата!

30.
  a) b) c) d)


31.
  a) b) c) d)

32.
  a) b) c) d)

33.
  a) b) c) d)Услугата е част от Triada Online